میهن سبز

سر بلندی گر بخواهی با همه یک رنگ باش قالی از صد رنگی خود زیر پا افتاده است


 

 

ArcView چيست ؟


رابط كاربر (GUI) ArcView

 ArcView  يكي از پركاربردترين  نرم افزار GIS مي باشد كه توسط شركت ESRI ارائه شده است .  GIS يك پايگاه داده هاست كه اطلاعات توصيفي را به مكانشان متصل نموده و به كاربر اين امكان را ميدهد تا اقدام به مشاهده و آناليز آنها  به نحوي مفيد و جديد نمايد.
ينGUI  شامل يك رديف در  بالا به نام menu bar يك رديف  پس از  آن  به  نام button bar   و در نهايت يك رديف سوم به نام tool bar است.
 

 اولين پروژه در محيط نرم افزار Arcview
 • وارد محيط نرم افزار Arcview شده و از منوي فايل گزينه open Project را انتخاب كنيد.
 • منوها تغيير كرده و نقشه تركيبي از چند لايه و يك جدول و گراف مربوطه باز خواهد شد.
 • محيط هاي نام برده شده در بخش معرفي محيط نرم افزار را مرور كنيد.
 • بدون اينكه تغييري در پروژه بدهيد خارج شويد و يك پروژه جديد را از منوي فايل با انتخاب New Project شروع كنيد.
 • بلافاصله به محط view منتقل خواهيد شد. براي ادامه كار روي اين لينك كليك كنيد، شما اكنون كار با نرم افزار را شروع نموده ايد. 
 معرفي محيط View

با ورود به محيط نرم افزار Arcview به پنجره زير مي رسيم كه در دو حالت اول به محيط view خواهيم رسيد:

با ورود به محيط View نوار منو تغيير نموده و به شكل زير درخواهد آمد اغلب آيكونها تازماني كه لايه اي به محيط اضافه نشده است غير فعال هستند:

از آيكون استفاده كنيد و به پوشه اي كه فايل هاي مثال اين دوره آموزشي قرار sample_GIS_data و لايه lake و لايه هاي streams و subbasinرا به محيط اضافه نمائيد.

مطمئن شويد كه جعبه هاي تاييد سه لايه روشن هستند. معرفي محيط View

پس از افزودن  لايه هاي جديد به محيط View نوار منو تغيير نموده و به شكل زير درخواهد آمد و اغلب آيكونها  فعال هستند:

اكنون تمرينهاي زير را با ابزار هاي فوق انجام دهيد.

 • درحالي كه لايه به محيط اضافه شده اند جدول لايه اي را بازكنيد، محتويات را ملاحظه نموده و خارج شويد.

 • روي راهنماي نقشه كليك كنيد تا ويايشگر فعال شود، رنگ آنرا تغيير دهيد.

 • با ابزارهاي بزرگنمائي كار كنيد و عملكرد آنها را مشاهده نمائيد.

 • مسافتي را روي نقشه اندازه بگيريد.

 • متني را روي نقشه بنويسيد.

 • از منو Theme گزينه Autolable را انتخاب نمائيد.

 • تنظيمات را مطابق شكل انجام داده و نقشه را برچشب زني نمائيد.

 • با ابزار درج گرافيك يك شكل به نقشه اضافه نمائيد.

 • موس را روي نقشه حركت دهيد و تغيير مختصات را مشاهده نمائيد.

 • با ابزار انتخاب عارضه اي را به حالت انتخاب در آوريد.

 • وارد منو Edit شويد و لايه ها را حذف نمائيد و بدون اينكه ذخيره كنيد از محيط خارج شويد. 
 معرفي محيط View
 • با ورود به محيط نرم افزار Arcview از آيكون استفاده كنيد و به پوشه اي كه فايل هاي مثال اين دوره آموزشي قرار sample_GIS_data و لايه lake و لايه هاي streams و subbasinرا به محيط اضافه نمائيد.
 • مطمئن شويد كه جعبه هاي تاييد سه لايه روشن هستند.

 • در حالي كه لايه مورد نظر شما فعال است (در ليست حالت برجسته دارد) روي علامت فشار دهيد.

 • پارامتر مورد نظر خود را در اين ابزار مشخص نمود (مثلا زمين در نقشه Lake)و دكمه select from set را بزنيد.

 • نتيجه را مشاهده نمائيد.


 معرفي محيط View
 • با ورود به محيط نرم افزار Arcview از آيكون استفاده كنيد و به پوشه اي كه فايل هاي مثال اين دوره آموزشي قرار sample_GIS_data و لايه lake و لايه هاي streams و subbasinرا به محيط اضافه نمائيد.
 • مطمئن شويد كه جعبه هاي تاييد سه لايه روشن هستند.

 • در حالي كه لايه مورد نظر شما فعال است (در ليست حالت برجسته دارد) روي علامت فشار دهيد.

 • از فرم باز شده پارامتر مورد نظر خود را در اين ابزار مشخص نمائيد.

 • دراين  پنجره چند قسمت موجود است كه وظيفه هر كدام در جدول زير آمده است.

Definition تعريف جستجو در عوارض لايه (اطلاعات بيشتر)
Text Lable برچسب گذاري
Geocoding آدرس دهي كه در فصول بعد بعد خواهد شد
Editing ويرايش
Display نمايش: كه براي تعيين حداق و حداكثر مقياس استفاده مي شود.
Hotlink ايجاد يك نقطه داغ
Locking قفل كردن لايه ها در مقابل ويرايش

 


 معرفي محيط View: انتخاب با لايه ها

با ورود به محيط نرم افزار Arcview به پنجره زير مي رسيم كه در دو حالت اول به محيط view خواهيم رسيد:

با ورود به محيط View نوار منو تغيير نموده و به شكل زير درخواهد آمد اغلب آيكونها تازماني كه لايه اي به محيط اضافه نشده است غير فعال هستند:

از آيكون استفاده كنيد و به پوشه اي كه فايل هاي مثال اين دوره آموزشي قرار sample_GIS_data و لايه lake و لايه streams را به محيط اضافه نمائيد.تصوير روي لايه ها اضافه كنيد.مطمئن شويد كه جعبه هاي تاييد سه لايه روشن هستند.

آنرا تبديل به shape نموده و با استفاده از گزنيه select by theme از منو them عارضه را انتخاب نمائيد.

 

  معرفي محيط View: ايجاد Hotlink
 • با ورود به محيط نرم افزار Arcview از آيكون استفاده كنيد و به پوشه اي كه فايل هاي مثال اين دوره آموزشي قرار sample_GIS_data و لايه lake و لايه هاي streams و subbasinرا به محيط اضافه نمائيد.
 • مطمئن شويد كه جعبه هاي تاييد سه لايه روشن هستند.

 • جدول لايه stream را باز نموده و از منو Table گزينه Start Editing را بفشاريد.

 • گزينه Add filed را از منو edit انتخاب نموده و نوع آنرا رشته اي و با طول 200 حرف در نظر بگيريد.

 • مسير فايل را د محل عارضه مورد نظر وارد نمائيد و  از منو Table گزينه Sope Editing را بفشاريد.

 • تغييرات را ذخيره كنيد.

 • در حالي كه لايه مورد نظر شما فعال است (در ليست حالت برجسته دارد) روي علامت فشار دهيد.

 • از فرم باز شده پارامتر Hotlink را در اين ابزار مشخص نمائيد.

 • گزينه hotlink  را برگزيند و عملكرد فيلد را نمايش تصوير تعريف كنيد.

 • به محيط view بر گرديد و آيكون را فشار دهيد و در محل عارضه مورد نظر كليك كنيد.

 • تصوير به نمايش در مي آيد.

  معرفي محيط View: ويرايش
 • با ورود به محيط نرم افزار Arcview از آيكون استفاده كنيد و به پوشه اي كه فايل هاي مثال اين دوره آموزشي قرار sample_GIS_data و لايه lake و لايه هاي streams و subbasinرا به محيط اضافه نمائيد.
 • مطمئن شويد كه جعبه هاي تاييد سه لايه روشن هستند.

 • در حالي كه لايه مورد نظر شما فعال است (در ليست حالت برجسته دارد) گزينه start Editing را از منو Theme فشار دهيد.

 • علامت لايه به شكل خط چين در مي آيد و آماده ويرايش خواهد بود.

 • ويرايش را انجام دهيد و با مراجعه به منو Theme گزينه Stope Editing را انتخاب نمائيد.

  
 
آشنايي با  نرم افزار جداول و بانكهاي اطلاعاتي: GIS _ ArcView

معرفي محيط جدول

در ليست محتويات ArcView كليك كنيد.  در بالاي اين ليست سه گزينه موجود است كه امكان ايجاد جدول جديد، بازكردن جدول فعلي و افزودن جدول ديگر را فراهم مي آورد. چناچه جدولي را باز نمائيد به محيطي شبيه به تصوير زير خواهيد رسيد:

هر جدول از يك سري ستر و ستون تشكيل شده است. به هر ستون يك فيلد اطلاعاتي و به هر سطر يك ركورد اطلاق مي شود. مجموع چند جدول مرتبط را كه براي هدف خاصي استفاده مي شوند بانك اطلاعاتي گويند. ArcView از نسخه هاي 3 و 4 بانك هاي اطلاعاتي فاكس پرو استفاده مي كند.آشنايي با  نرم افزار جداول و بانكهاي اطلاعاتي: GIS _ ArcView
زبان SQL يك زبان مشترك بين بانكهاي اطلاعاتي است. بوسيله دستورات اين زبان مي توان با بانكهاي مختلف ارتباط برقرار كرد. ArcView قادر است با سه نوع بانك Excel, dBASE و Access ارتباط برقرار كند. براي اين كار به طريق زير عمل كنيد:
 • ازمنو پروژه گزينه sql conect را انتخاب نمائيد.
 • براي برقرار ارتباط با بانك در محل Conection نوع بانك را مشخص نمائيد.
 • مسير و نام بانك را تعيين كنيد.
 • روي نام جدول مورد نظر از ليست جداول موجود دوبار كليك كنيد تا در قسمت from درج شود.
 • فيلد يا فيلدهاي انتخابي را با دابل كليك مشخص كنيد تا اين فيلدها در بخش Select مننتقل شوند.
 • نام جدول خروجي را در بخش Output Table تعيين كنيد.
 • دكمه Query را بفشاريد.
 • جدول به ليست جداول پروژه اضافه شده است، عنايت داشته باشيد كه هرتغييري كه شما در جدول خروجي مي دهيد مستقيما در بانك اصلي ذخيره مي شود. 
آشنايي با  نرم افزار جداول و بانكهاي اطلاعاتي: GIS _ ArcView

ايجاد جدول

براي ايجاد جدول به گونه زير عمل كنيد:

 • از محيط Table گزينه New را انتخاب نموده و نام و مسير مورد نظر را براي ان مشخص نمائيد.
 • از Edit  Add Field را انتخاب نمائيد و نوع و طول فيلد هاي مورد نظر خود را تعيين نمائيد.

 • با انتخاب گزينه Add record از منو Edit ويا فشردن كليدهاي  CTRL+Aتعداد ركودهاي مورد نظر خود را اضافه نمائيد.

 • با نشانگر علامت را انتخاب نمائيد و داده هاي خود را وارد نمائيد.

 • از گزينه Table آيتم Stop Edotoing را انتخاب نمائيد و تغييرات را ذخيره نمائيد.

 • جدول شما آماده است.

راه ديگر توليد جدول استفاده از Excel است. در محيط Excel داده هاي خود را وارد نموده و عنوان فيلدها را در سطر اول مشخص نمائيد. آنرا با نوع dBBASE نسخه 3 و يا 4 ذخيره كنيد. در ArcView آنرا درج نمائيد.


 
آشنايي با  نرم افزار جداول و بانكهاي اطلاعاتي: GIS _ ArcView

دو واژه Join و Link كه به ترتيب براي برقراري ارتباط يك به يك و ارتباط يك به چند بين جداول به كار مي رود در كارهاي حرفه اي مي تواند بسيار مئثر باشد. زير باعث كاهش حجم بانكهاي اطلاعاتي مي شود و امكان جستجو بين آنها را نيز فراهم مي آورد.

براي الحاق (Join) دو جدول به همديگر مراحل زير را طي كنيد:

 • جدول بانك اطلاعاتي خود را با ورود به آن فعال نمائيد. توجه داشته باشيد كه براي انجام اين كار لازم است هر دو جدول به پروژه فعلي اضافه شده باشند.
 • فيلد مشترك دو جدول را با فشردن روي عنوان آن بطوري كه به حالت فرو رفته در آيد انتخاب نمائيد.
 • مراحل قبل را براي جدول دوم نيز انجام دهيد.
 • با فشردن دكمه دو جدول را به هم الحاق كنيد.
 • با مراجعه به جدول ملاحظه مي كنيد كا اين دوجدول به هم چسبيده اند. توجه داشته باشيد اين الحاق فيزيكي نبوده و دو جدول از همديگر كاملا جدا مي باشند.

براي اتصال (Link) دو جدول به همديگر مراحل زير را طي كنيد:

 • جدول بانك اطلاعاتي خود را با ورود به آن فعال نمائيد. براي انجام اين كار لازم است هر دو جدول به پروژه فعلي اضافه شده باشند.
 • فيلد مشترك دو جدول را با فشردن روي عنوان آن بطوري كه به حالت فرو رفته در آيد انتخاب نمائيد.
 • مراحل قبل را براي جدول مقصد نيز انجام دهيد.
 • از منو Table گزينه Link را انتخاب كنيد تا دو جدول به همديگر متصل شوند.
 • اكنون رابطه يك به چند بين جداول برقرار شده است.


 
آشنايي با  نرم افزار ترسيم نمودار: GIS _ ArcView
 • در محيط Table در حالي كه جدول باز است براي ترسيم نمودار روي آيكون برويد. 
 • سري و برچسب هاي مورد نظر خود را براي ترسيم نمودار از پنجره باز شده انتخاب نمائيد. 

 

 • نمودار مورد نظر شما ترسيم خواهد شد. براي انجام كار هاي بعدي روي نمودار به صفحه اصلي اين فصل باز گرديد. 
آشنايي با  نرم افزار جداول و بانكهاي اطلاعاتي: GIS _ ArcView
 • براي جستجو در جدول كافي است روي آيكون فشار دهيد و فرمول مورد نظر خود را بنويسيد.

 • پارامتر مورد نظر خود را در اين ابزار مشخص نمود و دكمه select from set را بزنيد.

 • براي خلاصه كردن اطلاعات فيلدها ايكون را انتخاب نمائيد.

 • در پنجره باز شده فيلدها و عمليات مورد نظر را وارد نمائيد.

 • دكمه تائيد را بفشاريد. و نتيجه را ملاحظه نمائيد.

 • انتخاب يك فيلد و انتخاب گزينه Statistics منو Field منجر به ارائه خصوصيات آماري آن فيلد خواهد شد. (شكل زير) 
توليد لايه از داده هاي مستند

يكي ديگر از راههاي توليد داده هاي برداري استفاده از جداول است. درصورتي كه بخواهيم به عنوان مثال با داشتن مختصات برادشت شده از GPS و داده هاي جدولي مربوطه اقدام به توليد لايه برداري نمائيم مطابق دستوالعمل زير عمل مي كنيم:

 • وارد محيط Table شده و يك جدول جديد را برگزيند.
 • نام و مسير جدول را مشخص كنيد.
 • با رفتن به منو Edit و انتخاب add field سه ستون به نامهاي x_data، y_data و loc_name ايجاد نموده و با استفاده از Add record چند ركود به جدول اضافه و داده هاي برداشت شده توسط GPS را وارد نمائيد.
 • با انتخاب Stop Editing از منو Table تغييرات را ذخيره كنيد.

 • فيلدهاي مختصات و نام جدول را مشخص نمائيد.

 • عارضه جديد توليد مي شود در صورت نياز مي توانيد راهنماي نقشه را تغيير دهيد.


  
آشنايي با  نرم افزار ترسيم نمودار: GIS _ ArcView
 • در محيط Table جدول مورد نظر راترسيم نمائيد و براي ترسيم نمودار روي آيكون  برويد.  در غير اينصورت به مرحله بعد برويد.
 • با انتخاب گزينه New از محيط نمودار در خواست را با انتخاب نام جدول مورد نظر تاييد نمائيد.
 • سري و برچسب هاي مورد نظر خود را براي ترسيم نمودار از پنجره باز شده انتخاب نمائيد. 
 • نمودار مورد نظر شما ترسيم خواهد شد. براي انجام كار هاي بعدي روي نمودار به صفحه اصلي اين فصل باز گرديد. 
 
آشنايي با  نرم افزار  نمودار: GIS _ ArcView

 • با فشردن روي دكمه از محيط نمودار به پنجره بالا باز خواهيم گشت.

 • درصورتي كه قصد اضافه و يا حذف تعداد فيلد هاي مورد نظر خود را داريد تغييرات مورد نظر را اعلام نمائيد.

 • فيلد اطلاعاتي تعيين كننده برچسب را در قسمت Lable series using مشخص نمائيد.

 • با فشردن كليد تائيد به محيط نمودار باز گرديد.آشنايي با  نرم افزار ترسيم نمودار: GIS _ ArcView
 • بر روي آيكون chart element properties  كليك نمائيد.
 • در حالي كه دكمه تنظيم ويژگيهاي اجزاء نمودار فعال است، روي راهنماي گراف كليك كنيد.
 • پنجره تعيين محل راهنماي نمودار باز مي شود.
 •        محل راهنما را تعيين كنيد.
 • اكنون در حالي كه دكمه تنظيم ويژگيهاي اجزاء نمودار فعال است، روي عنوانهاي گراف كليك كنيد.
 • پنجره اي باز خواهد شد.         
 • با استفاده از پنجره باز شده محل و متن برچسب ها را تغيير دهيد.
 • بر روي آيكون كليك كنيد و يك ستون از نمودار را به عنوان تمرين پاك نمائيد.


آشنايي با  نرم افزار نمودار: GIS _ ArcView

 • با استفاده از آيكونهاي نوع نمودار را تغيير دهيد.
 • با استفاده از آيكون   فونت و رنگ اجزاء نمودار را مشخص نمائيد.


آشنايي با  نرم افزار نمودار: GIS _ ArcView

بر روي دكمه كليك كنيد و درحالي كه دكمه به حالت انتخاب شده است روي نمودار كليك كنيد. پنجره اي باز مي شود كه اطلاعات مربوطه را ارائه مي نمايد. يادآور مي شود در نمودار نيز امكان جستجو وجود دارد.
 
 
 

آشنايي با  نرم افزار ارائه طرح خروجي آماده چاپ: GIS _ ArcView

روش ايجاد يك طرح آماده چاپ (Layout): پس از آنكه كليه لايه ها در محيط view اضافه شد و جداول وارد محيط شدو همچنين در صورت لزوم كليه گرافها تنظيم گرديد نوبت به گرفتن خروجي در محيط Layput مي رسد. براي اين كار صرفا كافيست مراحل زير را طي نمائيد:
 • در محيط Layout دكمه New را بفشاريد.
 • يك صفحه سفيد خالي باز مي شود كه بر روي آن نقاط شبكه اي ريزي وجود دارد. اين نقاط براي جايگيري عناصر نقشه مي باشد و در خروجي نهائي چاپ نخواهد شد.

 • با پائين نگهداشتن ايكون مي توانيد به ابزارهاي درج دست بيابيد.

 • از ابزار درج نقشه استفاده كنيد و يك View را به طرح خروجي اضافه نمائيد.

 • از ابزار درج راهنما نقشه استفاده كنيد و يك Legend را به طرح خروجي اضافه نمائيد.

 • از ابزارمقياس نقشه استفاده كنيد و يك مقياس را به طرح خروجي اضافه نمائيد.

 • از ابزار درج نمودار استفاده كنيد و يك Chart را به طرح خروجي اضافه نمائيد.

 • با استفاده از ابزار متن متن مورد نظر خود را فعال نمائيد. 

آشنايي با  نرم افزار ارائه طرح خروجي آماده چاپ: GIS _ ArcView

با رفتن به منو Layout و انتخاب گزينه Use template به پنجره زير خواهيد رسيد كه چند حالت از پيش تعيين شده را براي شما تعريف مي كند. امكان ساختن يك Template و افزودن به ليست جاري نيز براي كاربر وجود دارد.آشنايي با  نرم افزار ارائه طرح خروجي آماده چاپ: GIS _ ArcView

 
 • با استفاده از ايكون   و انتخاب حالتهاي دلخواه مي توان خطوط حاشيه اي ترسيم نمود.

 • دوآيكون درج گرافيك و درج متن نيز در محيط layot كار مي كنند.

 • از منوفايل Extension ترسيم شبكه يعني Graticules and Measured Grids extension را فعال نموده تا آيكون آن وارد محيط شود. با استفاده از آن دور نقشه را شبكه بندي نمائيد. 

آشنايي با  نرم افزار ارائه طرح خروجي آماده چاپ: GIS _ ArcView

در حالي كه طبق مراحل طي شده براي توليد يك طرح خروجي اجزاء نقشه مورد نظر را اضافه نموده ايد با پائين نگه داشتن كليد شيفت چند تا از اين اجزاء را باهم انتخاب كنيد تا آيكونهاي  قعال شوند.
 • با استفاده از آيكون مربوطه (Group اجزاء مورد نظر را دسته بندي نمائيد.
 • با استفاده از آيكون مربوطه (Ungroup اجزاء مورد نظر را ازدسته بندي خارج نمائيد.
 • با استفاده از آيكون مربوطه (send to back)اجزاء مورد نظر را به پشت بفرستيد.
 • با استفاده از آيكون مربوطه (Bring to Front)اجزاء مورد نظر را به جلو صفحه بفرستيد.
 • امكان لغو عمليات با كليد Undo وجود دارد.


 

آشنايي با  نرم افزار ارائه طرح خروجي آماده چاپ: GIS _ ArcView

پس از آنكه طرح آماده شد شما مي توانيد آنرا به پرينتر و يا پلاتر ارسال كنيد و يا اينكه به صورت فايلهاي با قالبهاي ديگر ارائه نمائيد. براي اينكار از گزينه هاي Print و Export منو فايل استفاده نمائيد.
قالبهاي ارسال تصوير

Placeable Windows Metafile

Windows Metafile

Windows Bitmap

Encapsulated PostScript - New  

Encapsulated PostScript - Old  

Adobe Illustrator  

CGM Binary  

CGM Charater  

CGM Clear Tet  

JPEG   

آشنايي با  نرم افزار ارائه طرح خروجي آماده چاپ: GIS _ ArcView

صفحه طرح خروجي نقاطي مجازي دارد تا بتوان بر روي شبكه اجزاء مورد نظر را تهيه نمود. فاصله اين اجزاء به اينچ قابل تنطيم است. اين نقاط مجازي در خروجي ظاهر نمي شوند. چنانچه حالت Snap to grid فعال باشد عناصر نقشه به نقاط شبكه مي چسبند.آشنايي با  نرم افزار ارائه طرح خروجي آماده چاپ: GIS _ ArcView

گراف پروفيل

اين بخش در مبحث آناليز سه بعدي مطرح خواهد شد.


استفاده از Xtools Extension: تهيه نقشه حريم
 1. در محيط viewاز منو فايل گزينه Extensions را انتخاب نمائيد و كنار Xtools Extension را علامت بزنيد.
 2. يك منو با عنوان Xtools به نوار منو arcview اضافه خواهد شد.
 3. با فشردن روي دكمه افزودن لايه  وارد پوشه sample_GIS_data و لايه lake را اضافه نمائيد.
 4. اكنون مي خواهيم به فاصله دو كيلومتر از درياچه را حريم شكار ممنوع اعلام نمائيم. براي اين كار وارد منو Xtools شده و با انتخاب Buffer Selected Featurers وارد مرحله بعد شويد.
 5. واحد اندازه گيري را كيلومتر انتخاب نموده و نقشه ورودي را تائيد نمائيد.
 6. نامي براي نقشه خروجي در مسير مورد نظر تعيين كنيد.
 7. نوع حريم را Distance انتخاب نموده و مقدار 1 كيلومتر را براي فاصله خروجي تعيين نمائيد.
 8. نوع حريم را Buondry(حاشيه اي) و از نوع ناپيوسته Noncontiguous انتخاب نمائيدو كليد تاييد را بفشاريد.
 9. احتمالا با خطائي  كه در سرس برنامه وجود دارد مواجه خواهيد شد ولي نقشه مورد نظر شما ساخته شده است.
 10. راه ديگر و بهتر تهيه نقشه حريم استفاده از create buffer منو Theme  است اين روش را نيز آزمون كنيد.


 استفاده از Xtools Extension: بريدن نقشه ها

 1. در محيط viewاز منو فايل گزينه Extensions را انتخاب نمائيد و كنار Xtools Extension را علامت بزنيد.
 2. يك منو با عنوان Xtools به نوار منو arcview اضافه خواهد شد.
 3. با فشردن روي دكمه افزودن لايه  وارد پوشه sample_GIS_data و لايه هاي مورد نظر در بند 4 را اضافه نمائيد.
 4. دولايه پلي گون Landuse(نقشه بزرگتر) و لايه Subbasin (نقشه كوچكتر) را به محيط وارد كنيد.
 5. ازمنو xtools گزينه Clip with polygopn را انتخاب نمائيد.
 6. نام نقشه بزرگتر را انتخاب كنيد.
 7. نام نقشه كوچكتر را انتخاب نمايد.
 8.  نام و مسير فايل خروجي را تعيين نمائيد.
 9. نقشه خروجي را فعال كنيد و آنرا ملاحظه نمائيد.

استفاده از Xtools Extension: كپي عوارض جغرافيائي
 1. در محيط viewاز منو فايل گزينه Extensions را انتخاب نمائيد و كنار Xtools Extension را علامت بزنيد.
 2. يك منو با عنوان Xtools به نوار منو arcview اضافه خواهد شد.
 3. با فشردن روي دكمه افزودن لايه  وارد پوشه sample_GIS_data و لايه هاي مورد نظر در بند 4 را اضافه نمائيد.
 4. دو لايه پلي گون Subbasin و Lake را به محيط view اضافه نمائيد و آنهارا فعال نمائيد.
 5. از را انتخاب نموده و روي لايه مورد نظر مقدار ( [Sub] = "subbasin1" ) تعريف نمائيد.
 6. از منو Xtools گزينه Transfer/Convert Selected Features را انتخاب نمائيد.
 7. نقشه هاي مبدا و مقصد را تعيين نمائيد .
 8. عارضه انتخاب شده به نقشه مقصد افزود خواهد شد. اين بخش جزئي از نقشه خواهد بود.

 
 
استفاده از Xtools Extension: تبديل پلي گون به خط و برعكس
 • در محيط viewاز منو فايل گزينه Extensions را انتخاب نمائيد و كنار Xtools Extension را علامت بزنيد.
 • يك منو با عنوان Xtools به نوار منو arcview اضافه خواهد شد.
 • با فشردن روي دكمه افزودن لايه  وارد پوشه sample_GIS_data و لايه هاي مورد نظر در بند 4 را اضافه نمائيد.
 • نقشه با نام Basin را به محيط view اضافه كنيد.
 • از منو Xtools گزينه Convert polygon to Polyline را انتخاب نمائيد.
 • مسير و نام خروجي را تعيين نمائيد.
 • نقشه خطي حاصل را با زدن تيك مربوطه و غير فعال كردن نقشه هاي ديگر ملاحظه نمائيد.

عكس عمل فوق را با انتخاب  منو Xtools و گزينه Convert polyline to Polygone آزمون نمائيد.


  

استفاده از Xtools Extension: ترسيم گرافيك و تبديل به shape

رقومي سازي روي صفحه نمايش يكي از مهمترين كارهاي سيستم اطلاعات جغرافيائي است.

 1. در محيط viewاز منو فايل گزينه Extensions را انتخاب نمائيد و كنار Xtools Extension را علامت بزنيد.
 2. يك منو با عنوان Xtools به نوار منو arcview اضافه خواهد شد.
 3. با فشردن روي دكمه افزودن لايه  وارد پوشه sample_GIS_data و لايه يك نقشه دلخواه به محيط اضافه نمائيد.
 4. با فشردن دكمه نقطه و انتخاب خط به مرحله بعد برويد. (مطابق شكل)
 5. شروع به ترسيم نمائيد.
 6. از منو Xtools گزينه Convert Graphic to shape را انتخاب نموده و نام شكل ترسيم شده را تاييد نمائيد.
 7. مسير فايل خروجي را تعيين كنيد.
 8. فايل خروجي را فعال نمائئد.


 
 
استفاده از Xtools Extension: مديريت فايلهاي shape

حذف و كپي و تغيير نام فايلهاي shape از محيط ويندوز مشكلاتي را ايجاد مي كند لازم براي مديريت آنها بايد از محيط نرم افزار استفاده نمود.

 1. در محيط viewاز منو فايل گزينه Extensions را انتخاب نمائيد و كنار Xtools Extension را علامت بزنيد.
 2. يك منو با عنوان Xtools به نوار منو arcview اضافه خواهد شد.
 3. با انتخاب گزينه Manage shapefiles وارد پوشه sample_GIS_data شويد.
 4. پنجره اي باز خواهد شد كه امكان كپي تغيير نام و حذف فايلهاي Shape را فراهم مي كند.
 5. چند فايل را با نام جديد كپي نمائيد و آنها را تغيير نام دهيد و درنهايت حذف نمائيئد.

 داده هاي رستري

داده هاي تصويري شامل عكس هاي ماهواره اي، اسكن شده، داده هاي ماهواره اي و گرافيكها مي باشد وفرمت داده هاي تصويري raster است. تقاطع اين سطر و ستونها به عنوان يك پيكسل در نظر گرفته مي شود.هر پيكسل ارزشي به همراه دارد كه اين ارزش بر اساس مقادير منعكس شده به آن تعيين مي گردد. مانند مقدار روشنايي و يا تاريكي كه به يك سند اسكن شده منعكس مي گردد. ارزش پيكسل به صورت رنگي يا سياه و سفيد تفسير مي شود.

   داده هاي تصوير: داده هاي تصويري را مي توان به عنوان نمونه منبع داده هاي تصويري براي لايه هاي اطلاعاتي در نرم افزار ArcView مورد استفاده قرار داد آنها هيچ گونه جدول اطلاعاتي و يا توصيفي به همراه ندارند.

فرمت داده هاي تصويري كه در ArcView مورد استفاده قرار مي گيرند :

·       TIffIl2W,Tiff

·       ERDAS

·       BIP,BIL,BSQ

·       Sun Raster file

·       BMP

·       Run Length Compressed file (فايل هاي فشرده)

·       كاتالوگهاي تصويري (Image Catalogs )

·       IMAGINE(بايد از ابزار توسعه يافته ArcViewگزينه    Imagineعلامت دار باشد)

·       JPEG (ماژول JPEG در نرم افزار ArcView بايد بارگذاري شده باشد.)

2-  نمايش دادن لايه هاي تصويري : لايه هاي تصويري به صورت پيش زمينه براي لايه هاي عوارض پايه به كار برده مي شود وعوارضي كه در يك تصوير نمايش داده مي شوند را مي توان با رقمي كردن نقشه يك لايه ايجاد كرد به عنوان مثال عوارض ساختمانها يا خيابانها بايد از تصوير هوايي به لايه تصوير رقمي شوند نمايش لايه اطلاعاتي تصوير مهم است زيرا عوارض لايه ها بر اساس پيكسل وارزش پيكسل ها مورد استفاده قرار نمي گيرند.

تغيير نمايش تصاوير : تصاوير را مي توان ترسيم كرد تا اشكال ومشخصات مهم آن با رنگهاي انتخاب شده در ديالوگImage Legend Editor به صورت مجزا نمايش داده شو د .

ويرايشگر راهنما

تصوير نقشه هاي رنگي

جدولهاي جايابي تصاوير

يك پروژه: نمايش تصاوير ماهواره اي
 

 ديالوگ Image Legend Editor:  ديالوگ Legend Editor براي انتخاب طبقات ورنگهاي تصاوير پنجره نما به كار مي رود و اجازه تنظيم تصوير نقشه هاي رنگي وجداول جايابي طبقات يك عضوي وچند عضوي تصوير را مي دهد.

براي نمايش ديالوگ Legend Editorروي نام تصوير در جدولcontents دو بار كليك كرده واز منويTheme گزينه در ديالوگ Legend Editorرا انتخاب كنيد.

 

دسته تك عضوي: ArcView تصوير دسته هاي تك عضوي را به صورت عكسهاي سياه وسفيد يا مدارك اسكن شده نمايش مي دهد. مي توانيم يك دسته از دسته هاي چند عضوي را باكليك كردن روي كليد راديويي Single Band انتخاب كنيم.گزينه انتخاب شده ليست كركره اي به Band تغيير پيدا مي كند.

 

دسته چند عضوي : تصاوير رنگي مانند تصاوير ماهواره اي يا فايل هاي گرافيكي ممكن است بيش از يك دسته يا زير مجموعه اي از داده هاي تصويري راشامل شوند هردسته با رنگ قرمز، سبز يا آبي (تركيبي ازRGB ) يا بك رنگ مشخص نمايش داده مي شود. ArcView دسته هاي چندعضوي واجزاي آن را به رنگ قرمز،آبي و سبز نشانه گذاري مي كند به عنوان مثال دسته اول به رنگ قرمز، دسته دوم به رنگ آبي و دسته سوم به رنگ سبز نشان داده مي شوند. گزينه انتخابي ليست كركره اي Band را تغيير داده و مطابق سليقه خود به هر دسته رنگي اختصاص مي دهيم. برخي تصاوير مثل تصاوير ماهواره اي نوعي وطيفي ممكن است داشته باشند به اندازه16 دسته كه معادل محدوده الكترومغناطيسي طيفهاي مرئي هستند مي توانيم سه دسته را انتخاب كنيم.

  
 

تصوير نقشه هاي رنگي

 يك نقشه رنگي بر اساس يكسري رنگها طراخي شده كه هر رنگ به يكي از عوارض نقشه تخصيص داده مي شود. ارزش دسته هاي تك رنگ درطيف رنگ نقشه هاي قابل تغيير خواهد بود و براي تغيير رنگ تصوير روي هر رنگ دو بار كليك مي كنيم با بكار بردن ديالوگ color palette رنگ مورد نظر را انتخاب كنيد.

·       Adjust : ديالوگ Adjust cotormap براي تنظيم درجه رنگها آبي، سبز وقرمز كه در نقشه به كاربرده مي شود، استفاده مي شود.

·       Ramp : با انتخاب اين گزينه درجاتي از رنگ را بين دو رنگ انتخاب شده ايجاد مي كند. اگر سبز تيره اي براي گونه پايين تر وسفيد براي گونه بالاتر انتخاب شده باشد Ramp درجه روشن تر سبز را براي هر دسته تا رسيدن به رنگ سفيد انتخاب مي كند.

·       Random : يك رنگي به صورت تصادفي انتخاب مي كند.

·       Gray : يك طيف رنگي كه از سياه شروع شده و به طرف سفيد مي رود و سايه هاي خاكستري مابين اين دو طيف رنگ نشان مي دهد.

·       Nominal : يك طيف از16 رنگ است كه درجات اين طيف از0 تا 15 مي باشد كه به صورت چرخشي نمايش داده مي شوند.(رنگ 16= رنگ0) (رنگ17= رنگ1وغيره) اين نوع طيف رنگي براي عوارضي مجزاغ همچون زمينها و يا خاكها به كار مي رود.

نمايش ارزشهاي بدون داده (No Data)

داده هايي كه هيچ گونه ارزشي به آنها نسبت داده نشده و يا اصلا" داراي ارزشي نمي باشند.

تنظيم رنگ داده هاي بدون ارزش No Data   در جدول به اين صورت است كه محل هر سلول هنگامي كه اطلاعاتي داده نشده به مقدار No Data نسبت داده مي شود.

No Data به اين معنا نيست كه ارزش سلول صفر مي باشد داده بدون ارزش را
مي توان به صورت يك سمبل ساده و با يك رنگ نمايش داد ولي تصوير را ديگر نمي توان به راحتي درك وتفسير نمود؛ بنابراين براي نشانه گذاري داده هاي بدون ارزش سمبلي بدون رنگ يعني
No Data را از (Color Palette) انتخاب نمود (مربع رنگي بايك * علامت گذاري مي شود.)

تنظيم گستردگي تصوير

اجزاي  Definitionدر ديالوگThme properties  براي تنظيم گستردگي نمايش به كار مي رود تعويض گستردگي نمايش امكان اينكه يك قسمت كوچكي از يك تصوير براي نمايش انتخاب كرده بنابراين زمان ترسيم افزايش مي يابد يا تصويري روي يك نقشه متمركز شده نيز مانند نقشه اسكله يك هواپيما يا محدوده از شهر كه مراكز شغلي.Extent Limit : ليست كركره اي  Extent Limit براي تنظيم گستردگي تصوير
 مي باشد به صورت پيش فرض نقشه كه در پنجره نما نمايش داده شود داراي گستردگي به اداره پنجره نما برده است. از ليست كركره اي
Extent Limit گزينه Specified را انتخاب كنيد تا مختصات چپ، راست، پايين و بالا را از گسترده مشخص تنظيم نماييد. جدولهاي جايابي تصاوير

 •  جدولهاي جايابي تصاوير : يك جدول جايابي تصاوير براي نقشه ها را به صورت يكسري از سلولها كه داراي ارزش مي باشند ذخيره مي كند و اين رنگها در نمايش عوارض نتيجه كمكهاي بسته اي مي كند و به نامOutput Pixel Values شناخته شده است وبااستفاده از ديالوگ image Lookup تصاوير را تنظيم مي كند.

 • Indentity : امكان ايجاد هيچ تغييري در فاكتورهاي تصوير وجود ندارد وتصوير نهايي مانند تصوير اوليه است (اگر ارزش پيكسل20 باشد با علامت 20 نمايش داده مي شود). اين يك جدول جايابي ضعيف ArcView است و اكان تغيير هويت داده هاي مجزا يا طبقه بندي شده را ندارد كه براي دسته بندي مانند خاكها يا زمينها مناسب مي باشد.

 •   Linear : ديالوگ Linear Lookup براي ايجاد يك اختلاف خطي به كار مي رود در اين ديالوگ يك قطعه از عكس را كه نشان دهنده عكس اوليه روي محور Xها وعكس نهايي روي محورY ها مي باشد نشان مي دهد اگر بيشتر داده هاي يك تصوير در يك محدوده باريك متمركز شده باشند يك تفاوت كوچك مابين تصاويز در صفحه ديده مي شود يك خطي كشيده تصاوير رااز محدوده 0 تا 255 ضبط مي كند تا حدي كه روشني تصاوير نهايي را به دست آورد و تغييرات خطي براي داده هاي پيوسته و مجزا به كار مي رود.

 • ·       براي افزايش تغييرات تصوير ترسيم شده فرو رفتگي عميق تر شده مثلا" يك گودال با فرورفتگي كمتر يك شكل مسطح را مي توان نتيجه گرفت.براي روشن تر كردن دستك وسط تصوير را سمت چپ صفحه هدايت كنيد وبراي تاريك تر كردن تصوير دستك را به سمت راست صفحه هدايت كنيد.

 • Interval : ديالوگInterval Lookup  براي ايجاد وقفه هاي  در برابر ارزشهاي عناصر تصويري يك گروه مشخص به كار مي رود.گزينه Slider مقدار مينمم وماكزيمم هر دسته را نشان مي دهد و براي مثال تغييرات و تنه داده هاي پيوسته ها را در يك دسته ها قرار مي دهد.

 •     اين مثال از CD همراه و كتاب مقدمه اي بر GIS و آموزش نرم افزار Arcview ارائه شده است.

  قدم اول : اجرا  ArcView وباز كردن پروژه

  درصورت لزوم ArcView را اجرا نموده واز منوي  FileگزينهOpen project   را انتخاب نماييد و سپس مسير زير را طي كرده وپروژه apcxb.apr را اجراكنيد. در پنجره VIEW لايه اطلاعاتي city of Redlands  را خواهيد ديد.

   قدم دوم : اضافه كردن منابع داده هاي تصويري

  ابتدا شبكه بندي Arc/INFo را اضافه كنيد وسپس تصويرLANDSAT و  لايه اطلاعاتي ‍‍City of Redlands را به پنجره VIEW اضافه نماييد.

  روي دكمه Add Themeكليك كنيد تا ديالوگAdd Theme ظاهر گردد و از ليست كركره اي  Data source TypesگزينهImage Datas source را انتخاب كرده، مسيرC:/estritrn/arc View/data/Redlands راطي نماييد و كليد(Shift) را نگه داريد تا دو منبع داده تصويري Redtm.lan,Shadqrid   راانتخاب كرده وروي دكمه Ok كليك كنيد. 

   قدم سوم : نمايش ويرايش تصاوير ماهواره اي

  دو روش براي ويرايش تصاوير ماهواره اي وجود دارد كه به ترتيب به توضيح هر يك
   مي پردازيم.

  ابتدا، روش طبقه بندي با وقفه زماني را براي نمايش داده ها در لايه اطلاعاتيShadgrid  با رنگهاي مرتبط به آن به كار مي بريم و به اين منظور لايه اطلاعاتي  Shadgrid را فعال مي كنيم.

  تصوير در رنگهاي متنوعي نمايش داده مي شود ArcView رنگها به روش
  Identity Look
  به هر سمبل كه مساوي ارزش هر پيكسل در تصوير ماهواره اي است اختصاص مي دهد.

  روي لايه اطلاعاتي Shadgrid  دو بار كليك كنيد تا ديالوگImage legend Editor نمايش داده شود.

  در ديالوگ Image legend Editor  روي دكمه Interval كليك كنيد تا ديالوگ Interval Lookup  نمايش داده شود.

  نوار لغزنده را تا وقفه 5 حركت داده همانند آنچه در شكل   نمايش داده شده، سپس روي دكمه  Applyكليك كنيد.

  ديالوگ Interval Lookup  راببنديد(در صورت لزوم ديالوگ Image legend Editor  را حركت دهيد تا در پنجره VIEW قابل نمايش شود )تصوير با 5 وقفه فاصله ارتفاعي و با رنگهاي پيش فرض نشان داده شده مي توانيم ارتفاعي را كه معادل درجه هاي رنگ از زرد روشن به رنگ سبز تغيير دهيم.

  در ديالوگImage Leqend Editor روي دكمه colormap كليك كنيد وهمچنين در ديالوگ Image colormap روي اولين نشانه دو بار كليك كنيد تا ديالوگ
  Color Palette
  باز شود. روي سمبلهاي رنگي 5-5 كليك كرده و رنگها از زرد روشن رنگ سبز تغيير داده (بقيه سمبلها بيشتر از5% هنوز در نقشه نمايش داده مي شود هستند.

  روي دكمهApply  در ديالوگ Image colormap كليك كنيد تا تغييرات اعمال شده در پنجره VIEW ظاهر گردد.

  در ديالوگ Image legend Editor  روي دكمه Identity وApply كليك كنيد. با اين عمل، طبقه بندي بر اساس رنجهاي 255-0 باز خواهد گشت روي دكمه colormap كليك نماييد تا ديالوگ Image colormap  را نمايش داده شود وروي دكمه Grayكليك كنيد تا طبقه بندي رنگ خاكستري از رنج سياه(0) به سفيد(255) تغيير كند.

  نتيجه اين كار را در جدول پيمايش رنگها ببينيد در ديالوگ Image colormap  روي دكمه Applyكليك كنيد تا تغبيرات اعمال شده در تصوير به نمايش در آيد كه اين تغييرات ارتفاع بيشتر مشخص مي باشد.

     قدم چهارم : تغيير علايم بر اساس ارزشهاي بدون داده

  در لايه اطلاعاتيShadqrid  مقدارNo DATA رنگ سياه را مشخص مي كند، در اين مرحله رنگ روشن تر را براي مقدار تعيين كنيد.

  لايه اطلاعاتي Shadgrid را امتحان كنيد.در ديالوگ Image colormap به انتهاي ليست مقادير وسمبلها حركت دهيد تا نشانه را ببينيد.

   روي منويNo Data Symbol دو بار كليك كنيد تا جدول رنگها نمايش داده شود. گزينهTransparent Symbol را انتخاب كنيد(مربع كه در گوشه سمت چپ بالاي كادر قرار دارد وبا علامت * در آن قرار دارد).

  در ديالوگ Image colormap روي دكمه  Applyكليك كنيد تا تغيير سمبل
   No Data
  از رنگ سياه به رنگ سفيد را تعبير كنيد. مي بينيد كه در حاشيه اطراف تصوير، روشن شده است. در كادر ديالوگ هايImage colormap,Color Palette  ديالوگ  Image legend Editor  را ببنديد و لايه اطلاعاتي Shadgrid راغيرفعال كنيد.

   قدم پنجم : تغيير دسته هاي تصاوير چند عضوي

  يك تصوير ماهواره اي داراي سه رنج اطلاعاتي مي باشد كه هر دسته معادل يك رنج
  مي باشد.براي مثال بخصوص از انعكاس انرژي از سطح زمين با طول موجهاي متفاوت، اطلاعات را بهتر تفكيك مي كند و يك دسته به طول موج به مادون قرمز نزديك است. براي نمايش تفاوت بين منطقه با پوشش گياهي خوب و دارد و منطقه اي بياباني كمك پنداري مي كند ونور مرئي آبي براي نشان دادن آنها بسيار مناسب مي باشد و ممكن است دسته هاي زيادي در تصاوير ماهواره اي موجود باشند. معمولا" بين3 تا 7 دسته كه هر دسته با يك شماره كه از عدد 1 شروع مي شود، ممكن است بخواهيم بر اساس مدارك تصويري ماهواره اي ببينيم كه كدام طول موج براي هر شماره دسته مناسب باشد.

  روي جعبه كنترل كليك كنيد تا لايه اطلاعاتيRedtm-lan فعال شود، سپس روي دكمه  Zoom to Active Themeكليك نماييد تا لايه اطلاعاتي  رابهتر ببينيم.

  روي لايه Redtm-lan دو بار كليك كنيد تا ديالوگ Image legend Editor  ظاهر شود. رنگهاي قرمز، سبز و آبي براي سه دسته به كار مي روند؛ بنابراين پيش فرض دسته اول رنگ قرمز دسته دوم به سبز و دسته سوم آبي مي باشداكنون از ليستهاي كركره اي، علايم رنگها را به ترتيب تغيير دهيد.دسته دوم رنگ قرمز، دسته سوم به سبز ودسته اول را به آبي باشد.روي دكمه Apply كليك كنيد تا تغييرات اعمال گردد و لايه اطلاعاتي Redtm-lan راببنديد. حال مناطق گياهي با رنگ سبز روشن به جاهاي كوير و شوره زارها يا مناطق كوهستاني با رنگ قهوه اي نمايش داده مي شود.

  روي دكمه Linear  كليك نماييد تا ديالوگ Linear Lookup ظاهر گردد.سعي كنيد ازسمت چپ به راست كليك كنيد تفاوت دسته هاي را باتنظيم ملايم شيب خط  يا حركت از سمت چپ به راست مشخص نماييد(شيبهاي زياد تفاوتها را بهتر ويك شيب كم تفاوتها راكمتر نشان مي دهد).با حركت كردن دستك وسط صفحه به سمت چپ، تصوير را روشن تر و حركت آن را به سمت راست، تصوير را تيره تر مي شود. روي دكمه Apply كليك كنيد تا نتيجه تغييرات را بهتر ببينيد.

  سپس ديالوگ Linear Lookup را ببنديد و روي دكمه Default در ديالوگ Image legend Editor  كليك كنيد، ديالوگ Image Leqend Editor را ببنديد.

  قدم ششم : تغيير گستردگي لايه اطلاعاتي تصوير

  در اين مرحله، گستردگي لايه اطلاعاتي را براي نشان دادن مناطق پست تر تغيير دهيد. چنان چه لايه اطلاعاتي Redtm-lan فعال است، از منوي  Themeگزينه   properties را انتخاب كنيد.

  در ديالوگ  Theme Properties ليست كركره اي  Ex tent Limilرا با مقدارSpecified تنظيم نماييد ودر كادر متن  Leftمقدار6804000 ودر كادر متن Rightمقدار  682000ودر كادر متن  Bottomمقدار184000 ودر كادر متن  topمقدار85000 را تايپ كرده ودكمهOk  راكليك كنيد.

  اگر مي خواهيد منطقه مورد نظر واضح تر نمايش داده شود از ابزارZoom in استفاده نماييد. تامنطقه پست تر (پايين شهر) بهتر نمايش داده شوند.

   قدم هفتم : بستن پروژه

  روي پنجره پروژه كليك كنيد تا فعال گردد. از منوي  FileگزينهClose project  را انتخاب كرده وكليد Yes  را كليك كنيد تا تغييرات اعمال شده در پروژه ثبت گردد.           

      

  داده هاي مورد نياز براي آدرس دهي كد جغرافيايي

  آدرس دهي جغرافيايي به جدول آدرسهاي عوارض و يك لايه مرجع نياز دارد به عنوان مثال لايه مرجع خيابانها با دامنه وسيع آدرسها را براي هر قطعه از خيابان ممكن است ايجاد كنيم كه شامل دامنه گسترده از آدرسها در جدول اطلاعاتي باشد.

   تنظيم آدرسها

  هر آدرس از جدول اطلاعاتي را با عوارض در لايه مرجع مقايسه مي كنيم وپس از اطمينان صحت آدرس عوارض، سمبلي براي مشخص كردن موقعيت مكان ونشاني وافعي آن در جهان تعيين مي كنيم.

   الگوريتم وروش

  الگوريتم وروش بر اساس تخمين موقعيت عوارض لايه مرجع سمبلهايي ايجاد مي كند. به عنوان مثال يك خط براي با آدرس ابتدايي 2 وانتهايي 100، حداقل 50 آدرس عارضه را به صورت نسبي تخمين مي زند.  فرايند آدرس دهي كد جغرافيايي

  1.      ساختن لايه اطلاعاتي مرجع كه قابليت تنظيم خصوصيات را داشته باشد.

  2.      تنظيم مشخصات لايه كددهي جغرافيايي و ساختن فايل Index براساس كد هاي جغرافيايي

  3.      تطبيق آدرسهاي فايل Index با لايه مرجع

  4.      با توجه به نتيجه فرايند، هماهنگ ساختن مجدد آدرسهايي كه داراي اشكال وناهماهنگي بوده اند.

  5.      با توجه به نتايج مراحل قبل فرايند، لايه نقطه اي ايجاد شده و به پنجره نما اضافه شده و همانند ساير لايه ها مي توانيد از آن استفاده كنيد.

   تنظيم خصوصيات لايه نقطه اي (كد جغرافيايي)

  لايه نقطه اي (كد جغرافيايي) بر اساس لايه مرجع ساخته شده و توسط ديالوگ
  Theme Properties
  امكان انتخاب نوع آدرس، فيلدهاي جدول، مشخصات لايه
  نقطه اي و آدرسها را مي دهد.

   انواع آدرسها

  در ArcView نه سبك آدرس دهي وجود دارد كه هر سبك آدرس دهي شامل ليست فيلدهاي لايه اطلاعاتي مي باشد كه براي قسمتهاي مختلف آدرس دهي استفاده مي شود(Left From , Left ToArcView به صورت اتوماتيك يك فيلد مناسب از جدول اطلاعاتي را هر جزء آدرس نسبت مي دهد و ا مكان تغيير مقدار با ليست كركره اي

  Alioz Table مي باشد و اگر هيچ كدام از فيلدهاي اطلاعاتي مورد نظر در جدول اطلاعاتي موجود نباشد مقدار را مي توانيد، انتخاب كنيد.

  انواع آدرسهاي زير در ArcView قابل استفاده است:

      Us Streets with zone

      Us Streets

      Us Single Range with zone

      Us Single Range

      Us Single House with zone

      Us Single House

      Zip + 4

      Zip + 4 Range single Field.

   فايل هاي Index

  وقتي خصوصيات لايه جغرافيايي را تنظيم نموديد ArcView سوال مي كند كه فهرستي از كدهاي جغرافيايي با استفاده از فرمت آدرس انتخاب شده ايجاد كند؟ اگر دكمه Yes  راانتخاب نماييد ArcView دو فايل ايجاد مي كند :

  Theme.IXS : كه امكان دسترسي سريع به فيلدهاي آدرسها را در جدول لايه مي دهد.

  Theme.MXS : خصوصيات آدرسهايي را كه شما در ديالوگ Theme Properties تنظيم كرده ايد بايگاني مي كند.

   لايه اطلاعاتي كد جغرافيايي

  وقتي كه خصوصيات لايه جغرافيايي را تنظيم كرديد وفهرستي از كد جغرافيايي ايجاد شد

  به اين معناست كه جدول آدرسها با عوارض ومشخصات لايه مرجع قابل تنظيم وهماهنگي مي باشد.   آدرس كدهاي  جغرافيايي

  از ديالوگ Geocode Addresses براي تنظيم لايه جغرافيايي واطلاعاتي آدرسهاي هماهنگي را براي نام و موقعيت لايه خروجي استفاده مي كنيم. حال به شرح هر يك از موارد آن مي پردازيم.

      Reference Theme : لايه مرجع كه شامل عوارضي با عناوين مناسب وقابل تنظيم مي باشد.

      Address Table : جدول آدرسهاي كد جغرافيايي مي باشد براي اضافه نمودن آن به پروژه جديد روي دگمه File Browser  كليك كرده ومسير جدول آدرسها راطي كنيد.

      Address Field : شامل آدرسهاي عوارضي مي باشد كه آنها را به صورت كد جغرافيايي مي خواهيد در آوريد.

      Zone Field : شامل اطلاعات ناحيه اي است كه عارضه مورد نظر در آن قرار دارد واين اطلاعات فقط در صورتي كه يك فيلد( ناحيه) zone داشته باشيم قابل اتفاده مي باشد.

      Geocoded Theme : لايه اطلاعات نقطه اي در مسير جاري و با نام Theme.shp ايجاد مي كند اما با كليك كردن روي دكمه Browser مي توان نام و مسير آن را تغيير داد.

      Batch versus Interactive matching : در صورتي كه دكمه
  Batch Match
  را انتخاب كنيد ArcView همه آدرسها را به صورت يكجا تنظيم وهماهنگ نموده ودر پايان ديالوگRematch Addresses نمايش
  مي دهد.

      اگر دكمهInteractive Match  را انتخاب كنيد در ديالوگ
   Geocoding Editor نماينده هاي هماهنگ كننده آدرسها را مشخص كرده و بقيه آدرسها را بر اساس نماينده هاي انتخاب شده تنظيم مي كند.

   

   


  تنظيم و امتيازبندي اجزاي آدرس

  هماهنگي آدرس فرايندي است كه اجزاي آدرس را در دو جدول آدرسها و جدول توصيفي لايه مرجع با هم مقايسه مي كند و بر اساس استانداردهاي ArcView به جستجوي آدرسهاي هماهنگ شده مي پردازد.

   آدرس هماهنگ چيست؟

  اگر ادرسها يك فرمت داشته باشند، هماهنگ كردن آدرسها بسيار ساده مي باشد. براي مثال اگر آدرس 380 خيابان آمريكا در دو جدول اطلاعاتي آدرس وجدول لايه مرجع آمريكا موجود باشد ArcView سوالي مي كند كه آيا هر دو هماهنگ باشند؛ بنابراين 380 خيابان آمريكا مي تواند به صورت  US يا US 380 str , 380 US  نشان داده شود.  ArcView بر اساس اجزاي يك آدرس بدون توجه به فرمت و يا اطلاعات آن به يكباره براي استاندارد كردن آدرسها تلاش مي كند. وقتي دو عارضه خيابان از نظر نام و نوع آدرس مشابه باشند تصميم گيري براي اينكه كدام عارضه هماهنگ و يا ناهماهنگ است سخت مي باشد و (اطلاعات آدرس اشتباه و يا ناقص) از امتياز هماهنگ سازي
  مي كاهد.

   نتايج هماهنگ سازي كد جغرافيايي

  در ديالوگ ReMatch Addresses تعداد ركوردهاي و درصد تعداد ركوردهاي كد جغرافيايي شده و تعداد آدرسهاي ناهماهنگ را نشان مي دهد.

   هماهنگي خوب : يك تنظيم كامل از دو قسمت هماهنگ وناهماهنگ تشكيل شده و امكان دارد قسمتي از آدرس حذف ويا اشتباه نوشته شده باشد و به احتمال زياد آدرسها قابل تنظيم مي باشند؛ بنابراين يك تنظيم خوب امتياز بالاي 75% دارد.

   نيمه هماهنگ : امكان يك هماهنگي متوسط را مي دهد. امتياز اين تنظيم بالاي 60% مي باشد ولي به اندازه يك هماهنگ خوب داراي ارزش نيست.

   ناهماهنگ : هيچ گونه عارضه در لايه مرجع وجود ندارد كه با آدرسهاي جدول اطلاعاتي هم خواني داشته باشد و به عنوان يك آدرس هماهنگ در نظر گرفته مي شود. ديالوگ    

  Geocoding Editor امكان اينكه اجزاي آدرس اشتباه، ناقص يا مبهم را در حالت بحراني با يك عارضه هماهنگ كند را مي دهد.

  چهار عمل كه در تنظيم مجدد آدرسها به كار مي رود به شرح زير است:

  1.      ركوردهاي لايه كد جغرافيايي هماهنگ بوده است.

  2.      ركوردهاي لايه، نيمه هماهنگ بوده است.

  3.      ركوردهاي لايه غير هماهنگ بوده است.

  4.      ركوردهاي انتخاب شده است.

      

   

   ديالوگ Geocoding Preferences

  ديالوگ Geocoding Preferences براي تنظيم مجدد آدرسها؛ نماينده هاي كد جغرافيايي وهماهنگ كننده هاي برتر استفاده مي شود.

   استفاده از ديالوگ Geocoding Editor

  در ديالوگ Geocoding Editor آدرسهايي را كه با نماينده انتخاب شده هماهنگ هستند نمايش داده و امكان تصحيح آدرسها را مي دهد. يك ليست جديد از نماينده هايي را كه با آدرس جديد را هماهنگ شده اند توليد مي كند.

  آدرس جاري جدول توصيفي لايه را در يك كادر متن Address نمايش داده روي متن اين كادر كليك كرده وآدرس جديد را تايپ كنيد تا آدرس جديد در فيلد Av_Add در جدول توصيفي لايه اطلاعاتي كد جغرافيايي ذخيره گردد.

   آدرس استاندارد شده

  ArcView براي استاندارد كردن آدرسها از اجزاي نام خيابان، نوع خيابان وشماره خيابان كمك مي گيرد وهر يك از اين اجزاي آدرس به وسيله "/" از هم جدا مي شوند. 

  جدول نماينده

  در0جدول نماينده ركوردهايي را كه با لايه مرجع تنظيم شده اند، نمايش مي دهد وهر نماينده را همراه يك امتياز را كه بر اساس فرمت آدرس انتخاب تهيه شده فهرست مي كند و نمايندهايي را كه داراي بيشترين امتياز مي باشند مورد استفاده قرار مي دهد.

  Making amatch :‌ روي دكمه Mach كليك كنيد تا نماينده ها با يك آدرس رايج هماهنگ شوند.

    Done ArcView   : لايه كه بر اساس كد جغرافيايي ايجاد شده را به پنجره نما اضافه مي كند.

  منابع

  راهنماي نرم افزار ArcView
  سايت شركت توليد كننده  نرم افزار ArcView : با آدس http://www.esri.com
  مقدمه اي بر سيستمهاي اطلاعات جغرافيائي، سازمان نقشه برداري كشور
  مقدمه اي بر GIS و آموزش نرم افزار Arcview ، انتشارات ديبا گران تهران

  -An Introduction to GIS using ArcView,The Editors:T J Browne, University of SussexP J Halls, University of YorkA Millard, Leeds Metropolitan University

  Using Avenue, Main user Giude

   
   
      
  نوشته شده در چهارشنبه سی ام آبان 1386ساعت 13:14 توسط بچه پارس|

  یک گروه از مشاوران سازمان ملل متحد گزارشی مهم را تایید کرده اند که در آن تغییرات آب و هوا بعنوان "موضوعی غیرقابل انکار" مطرح شده است که ممکن است تاثیرات "ناگهانی و برگشت ناپذیری" در پی داشته باشد.

  دانشمندان پس از مذاکراتی طولانی در شهر والنسیا، سرانجام بر سر سندی به توافق رسیدند که امیدوارند به مبنایی برای گفتگوها درباره مرحله بعد مبارزه با تغییر شرایط آب و هوایی تبدیل شود.

  این دانشمندان از جمله تایید کرده اند که سرعت تولید دی اکسید کربن نسبت به یک دهه قبل بالاتر رفته است.

  سند این گزارش در شهر والنسیا رسما توسط بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه شد.

  آقای بان در ابتدای صحبت برای ارائه سند، به گروه بین دولتی پژوهش درباره تغییر شرایط آب و هوایی (IPCC) و هزاران دانشمند درگیر در برنامه های این گروه بخاطر دریافت جایزه صلح نوبل تبریک گفت.

  دبیر کل سازمان ملل متحد که به تازگی از یک سفر حقیقت یابی به قطب جنوب و آمریکای جنوبی بازگشته بود، درباره تهدید "برخی از ارزشمندترین گنجینه های سیاره" توسط انسان ابراز نگرانی کرد و گفت: "کل جامعه انسانی باید در قبال این گنجینه مسئولیت پذیر باشد."

  نمایندگان گروه بین دولتی پژوهش درباره تغییر شرایط آب و هوایی، هزاران تحلیل علمی را خلاصه کردند و در سند خود نتایج سه گزارش عمده در سال جاری در باره مبنای علمی پدیده تغییر شرایط آب و هوایی، آثار آن، و راه های حل مشکل را جمع آوری نمودند.

  تاثیرات "ناگهانی و برگشت ناپذیر"

  یکی از نتیجه گیری های اصلی این گزارش این است که تردیدی در تغییرات آب و هوایی نیست و به احتمال 90 درصد، عامل اصلی این تحولات انتشار گازهای گلخانه ای توسط انسانها بوده است.

  این گزارش تاکید می کند که می توان تاثیرات منفی گازهای گلخانه ای را تا میزان زیادی، با هزینه ای قابل قبول کاهش داد.

  خلاصه این گزارش که روز جمعه در والنسیا مورد بحث قرار گرفت نتایج گزارش های پیشین را تایید می کند که طی آن تاکید شده بود تغییرات آب و هوایی ممکن است عواقبی "ناگهانی و غیرقابل برگشت" به همراه داشته باشد.

  از جمله این عواقب ممکن است آب شدن یخچالهای طبیعی و انقراض نسل برخی موجودات باشد.

  در این گزارش آمده است: "اگر به نسبت ارقام موجود در سالهای 1980 تا 1999، افزایش در متوسط درجه حرارت کره زمین بیش از 1.5 تا 2.5 درجه سانتی گراد باشد، تقریبا 20 تا 30 درصد موجوداتی که تا کنون درباره آنها تحقیق بعمل آمده است، احتمالا در معرض خطر بیشتری برای انقراض قرار خواهند داشت."

  در این گزارش همچنین هشدار داده شده که احتمالا

  • بین 75 تا 250 میلیون نفر کمتر از رقم کنونی در جهان به آب تازه دسترسی خواهند داشت
  • برداشت از محصولات کشاورزی دیم تا نصف کاهش خواهد یافت
  • در آفریقا، امنیت منابع غذایی حتی از حال حاضر هم کمتر خواهد بود
  • آسیب های گسترده ای به تپه های مرجانی وارد خواهد شد

  گفته می شود که مذاکرات بسیار دشوار بوده و برخی کشورها نظیر آمریکا خواستار ملایم کردن لحن گزارش بوده اند.

  هانس ورولم مدیر برنامه های تغییرات آب و هوایی که وابسته به صندوق جهانی حیات وحش است گفت: "بعد از ارائه این گزارش، هیچ سیاستمداری نمی تواند بگوید که از تغییرات آب و هوایی اطلاع ندارد و نمی داند برای مقابله با آن چه کند."

  یافته های گزارش جدید IPCC در نشست بعدی کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد و پروتکل کیوتو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  این نشست در سوم دسامبر در بالی برگزار می شود.

  نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم آبان 1386ساعت 15:45 توسط بچه پارس|

  دروووووووووووود

  ادامه مطلب

  انرژی مورد نیاز برای حالت نگهداری گوسفندان که در مرتع چرا می کنند بیشتر از گوسفندانی است که در محیط های بسته مانند آغل تغذیه دستی میشوند. نیاز دام در مرحله ی فنولوژی رویشی و رویش کامل متفاوت است علت اینکه دام در مرحله رشد رویشی میزان نیاز روزانه آن کمتر است این است که در این مرحله گیاهان مورد چرای دام دارای کیفیت علوفه بهتری بوده و در بین گیاهان مورد مطالعه ، میزان انرژی متابولیسمی دارای تفاوت معنی داری است و از آنجا که انرژی متابولیسمی در برآورد نیاز روزانه دام یک عامل مهم به شمار می رود لازم است که مبنای محاسبه نیاز روزانه دام بر اساس انرژی متابولیسمی و پروتئین خام باشد که در این زمینه ارزانی (1383) ، ارزانی و همکاران (1383)  و ارزانی و همکاران(2004) بر لزوم محاسبه نیازغذایی واحد دامی در اندازه گیری ظرفیت چرا بر اساس انرژی متابولیسمی تاکید دارد و بیان می کند که حداکثر مقدار انرژی متابولیسمی در اوایل رشد می باشد و هر چه گیاه رشد می کند از میزان انرژی متابولیسمی آن کاسته می شود. میزان انرژی کاهش یافت و بگ و ساقه گیاهان مورد مطالعه در مرحله اول رویش، بیشترین میزان انرژی متابولیسمی را دارا هستند.

  نوشته شده در شنبه بیست و ششم آبان 1386ساعت 22:35 توسط بچه پارس|

  بازم سلام

  من اوووووووووووومدم ولی چون نزدیک امتحانات میون ترم هست متاسفانه مخم تعطیله. به قول شاعر :

  بسی رنج بردم در این صنعتی/عجب زنده ماندم *من لعنتی*

  *من لعنتی*: با تصرف و تغییر در اصل بوده است:در این لعنتی

  حالا بگزریم.

  والا...من موندم میگن منابع یعنی حالی به حولی .ما که این حالی به حولی رو ندیدیم هی میگن درساتون گلابه . درساتون راحته.....ما که ندیدیم.

  به قول خودم : اونی که میگه درسای mt گلابه/mtرو نديده هرچي ديده تو خوابه

  اين بخش مال شيلاته: ماهي شناسي اكولوژي تكثير/آدم از خوندنشون نميشه هيچ وقت سير

  البته اين جمله ها از غيرتي بودن ما نسبت به رشتمون حكايت داره.

  آهاي يه وقت فكر نكنيد تيريپ بچه درس خوني اومدما....

  فلآ تا درودي ديگر by 

   

  نوشته شده در شنبه بیست و ششم آبان 1386ساعت 15:59 توسط بچه پارس|

  درود

  دوستان من که مثل من علاقه دارند همه چیز را با تصویر ببینند بفرمایید

  ابزارهای کنترل مکانیکی گیاه

  Girdling

   

  Bulldozer

  Blading

  Tree dozing

  Chaining

  Roller chopping

   

  فعلا همینا کافی تا بعد چون داره کلاسم دیر میشه

  پس بدرود

   

  نوشته شده در شنبه بیست و ششم آبان 1386ساعت 10:6 توسط بچه پارس|

   

  new

  نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386ساعت 13:7 توسط بچه پارس|

  سلام

  سلام به همه بچه های دانشگاه صنعتی به خصوص بروبچه های MT

  MT ????!!!!!  حتما میگیدMT دیگه چه صیغه ای ؟

  منو یه سری از ۸۵ ها فکر کردیم که توی هر دانشگاهی یه سری رشته های جدید عجیب اومده :IT,IC.ITC.ITTC.ITTTCITTTT......الی ماشا.. ما هم گفتیم یه حال اساسی به بچه های منابع طبیع MT بدیم و کلاس دانشکدمون که ماشاا... از همه دانشکدها بیشتر رو بیشترترترش کنیم پس گفتیم  اول حرف ۲تا کلمه منابع طبیعی رو به صورت MT دربیاریم. حالا از بروبچ خواستاریم کم نگن دیروز دانشکده منابع طبیعی بودیم . بگن دیروز دانشکده MT بودیم.

  با تشکر *فطیر* : س .سهرابی

  *فطیر* : (بسیار زیاد)

  نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم آبان 1386ساعت 10:49 توسط بچه پارس|

  از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم

  نه طاقت خاموشی، نه تاب سخن داریم

  آوار پریشانی است، رو سوی چه بگریزیم؟

  هنگامه حیرانی است خود را به که بسپاریم؟

  تشویش هزار « آیا» وسواس هزار « اما»

  گـُنگــیم و نمی فهمیم، ورنه همه بیماریم

  دوران شکوه باغ از خاطرمان رفته است

  امروز صف در صف خشکیده و بی باریم

  دردا که هــــدر دادیم آن ذات گرامی را

  تیغیـــم و نمی بـــریـــُم ابــــریم و نمی بــــاریم

  ما خویش ندانستیم ، بیداری و خواب از هم

  گفتند که:  « بیــــدارید» . گفتیم که « بیـــــداریم»                

  من راه تو را بستــــه ، تو را ه مرا بستــــه

  امیـــــد رهـــــایــــی نیست وقتی همه دیـــــواریـــــم

  ( از حسین منزوی کتاب حنجره ی زخمی تغزل )

   

  نوشته شده در دوشنبه چهاردهم آبان 1386ساعت 7:45 توسط بچه پارس|

   
  دانشمندان در بریتانیا یکی از اقیانوس هایی که کمتر از گذشته دی اکسید کرین جذب می کند را شناسایی کرده اند.

  نتایج یک دهه تحقیقات درباره اقیانوس اطلس شمالی نشان می دهد میزان جذب دی اکسید کربن در این اقیانوس از اواسط دهه نود تا سال 2005 به نصف رسیده است.

  دلیل این امر مشخص نیست اما متخصصین زیست محیطی در دانشگاه ایست انگلیا در شرق انگلستان نگرانند که اقیانوس ها از دی اکسید کربن اشباع شوند و نتوانند آن را جذب کنند.

  بخش اعظم دی اکسید کربن رها شده به جو، جذب اقیانوس ها می شود و این فرایند، روند گرم تر شدن هوای زمین را کند می کند.

  به اعتقاد دانشمندان، اگر اقیانوس ها مقدار کمتری از گازهای گلخانه ای را جذب کنند، روند گرم تر شدن هوای زمین بدتر می شود.

  دانشمندان می گویند یافته های این تحقیق حیرت آور و نگران کننده است زیرا نشان می دهد که اقیانوس اطلس شمالی ممکن است به مرور زمان در اثر افزایش گازهای گلخانه ای، اشباع شود و دیگر نتواند دی اکسید کربن جذب کند.

  تحلیلگر بی بی سی در مسائل علمی می گوید: محققین هنوز نمی دانند که آیا این تغییرات به تغییرات آب و هوایی مربوط می شود یا به متغیرهای دیگر بستگی دارد.

   
   
  نوشته شده در یکشنبه سیزدهم آبان 1386ساعت 8:12 توسط بچه پارس|

  بجنورد- خبرنگار قدس: قائم مقام حفاظت امور اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: 83 ميليون دام مازاد از مراتع كشور بهره برداري مي كنند.
  فريدي نژاد در نخستين گردهمايي قضات و اعضاي شوراي حفاظت منابع طبيعي شمال خراسان اظهار داشت: براي انتقال دامهاي مازاد از عرصه هاي طبيعي، طرح تعادل دام و مرتع با هدف تبديل دام سبك به سنگين و كم كردن وابستگي به مرتع در حال اجراست.
  وي با بيان اين كه "مراتع بايد به حد تنفس و احيا برسند" خاطرنشان كرد: از ابتداي سال جاري 952 هزار هكتار از منابع ملي واگذار و 581 هزار هكتار در عرصه قرار گرفته است، تا افراد كم زمين و بدون زمين بر روي آنها كار كنند.
  وي افزود: حفاظت از منابع طبيعي به هيچ وجه به تنهايي محقق نمي شود و ما نيازمند احكام قضايي هستيم تا بتوانيم از اين منابع حفاظت كنيم.
  رئيس كل دادگستري خراسان شمالي نيز در خصوص حمايتهاي مضاعف دادگستري از منابع طبيعي گفت: با تشكيل شعبه ويژه در دادگستري؛ رسيدگي خارج از نوبت به جرايم منابع طبيعي، قرار گرفتن مأموران منابع طبيعي در رديف قضايي، حق ورود به محلهاي خاص و بازداشت متخلفان، اجازه رفع تجاوز از منابع ملي شده و تعقيب متخلفان با شكايت سازمان جنگلباني و منابع طبيعي از جمله حمايتهاي دادگستري از منابع طبيعي است.
  وي از تشكيل شوراي حفاظت از منابع طبيعي در تمام مراكز استانها با حضور 10 مدير زير نظر رئيس كل دادگستري هر استان خبر داد كه به طور جدي پيگير مشكلات منابع طبيعي هستند.
  مدير كل منابع طبيعي خراسان شمالي نيز مطالعه و جايگزيني سوختهاي مناسب با هدف جلوگيري از قاچاق چوب و قطع درختان و برنامه ريزي براي شناسايي، كنترل و در صورت لزوم مبارزه با آفات جنگلي را از جمله اقدامات انجام شده در مقابل اداره كل منابع طبيعي خراسان شمالي در زمينه حفاظت و حراست از منابع طبيعي ذكر كرد.
  در اين گردهمايي همچنين امام جمعه بجنورد به اهميت منابع طبيعي و لزوم حفظ و حراست از اين نعمتهاي خدادادي تأكيد كرد و گفت: حفظ منابع طبيعي از مهمترين و ضروري ترين كارهاي نظام جمهوري اسلامي است؛ زيرا اين منابع و نعمتهاي خدادادي متعلق به تمام ملت ايران و نسلهاي آينده كشور است، و تخريب مراتع كشور گناه بزرگي است.
  وي همچنين به ايجاد منابع اشتغال زايي و كمك به روستاييان براي جلوگيري از تخريب مراتع تأكيد كرد.

  منبع :روزنامه قدس 
  دوشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۳     

  نوشته شده در سه شنبه یکم آبان 1386ساعت 9:41 توسط بچه پارس|

   

   

  درووووووود

   

  تصمیم گرفتم برای اینکه اطلاعات خودم و شما را بالا ببرم هر دفعه خواص یک  میوه و ... را بنویسم

  برای شروع مژده به کسانی که سیب گلاب دوست دارند.

   

  سیب گلاب

   

  ü    در هر فصلی موجود بوده و بهترین دارو و مناسب ترین غذا برای سرماخوردگی می باشد

  ü  مقوی قلب و دماغ (به خودم میگم یعنی مغز و دُماغ خوانده می شود) جهت تقویت اعصاب و بی خوابی و مفید است

  ü    خوردن با پوست آن یبوست و تنبلی معده را برطرف می کند

  ü    هر کس هر روز یک سیب ناشتا بخورد بیماری را از خود دور می کند

  ü    سموم بدن خصوصا اسیاوریک را دفع و بزاق و ترشحات معدی را تقویت می کند

  ü    برای تقویت قلب مفید و به هضم غذا کمک و مفرح و اشتها آور می باشد

  نوشته شده در سه شنبه یکم آبان 1386ساعت 9:5 توسط بچه پارس|

   

   

  خلاصه ای از تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد مهربان در مراتع استان همدان

   

  آگاهی از میزان علوفه مورد نیاز دام برای تعیین ظرفیت چرا و ایجاد تعادل دام و مرتع ضروری است. نیاز روزانه دام به وزن زنده دام و کیفیت علوفه در دسترس بستگی دارد. از آنجا که بیش از 27 نژاد گوسفندی از مراتع مناطق مختلف آب وهوایی استفاده می کنند و نژادهای مختلف دارای متوسط وزن زنده یکسان نیستند نمی توان تعریف واحد برای دام در کشور ارائه داد. لذا یکی از نیاز های اساسی در برنامه ریزی و بهره برداری صحیح از مراتع و دستیابی به عملکرد دام در سطح مطلوب ،تعیین وزن زنده دام و انرژی متابولیسم مورد نیاز روزانه و بررسی کیفیت علوفه مراتع مورد استفاده می باشد.

  در این مطالعه اثر فصل چرا ،گله ،سن و جنس دام بر روی وزن دام ها بررسی شد. با توجه به نتایج چرا ،گله ،سن و جنس دام و اثر متقابل سن * جنس اثر معنی داری بر روی وزن در سطح پنج درصد داشت اما سایر اثرات متقابل بر روی وزن دامها تفاوت معنی ذاری نداشته اند.

  در کنار تعیین اندازه واحد دامی ،بر آورد نیاز دام به علوفه در حد استاندارد به منظور ارزیابی امکانات موجود تولید علوفه در برابر تقاضای مصرف ضرورت دارد . دام از نظر نگهداری و تولید به غذا احتیاج دارد . حداقل انرژی و مواد مغذی لازم برای نگهداری حیوان در حال سلامت و بدون کاهش یا افزایش وزن را احتیاج نگهداری می گویند . انرژی متابولیسمی برای حالت نگهداری در نشخوارکنندگان با تغییر سن ،وزن ،کیفیت مواد غذایی ،وضعیت دسترس به علوفه ،توپوگرافی و آب و هوا تغییر می یابد.

   

   

   

  ادامه دارد...

   

   

   

   

   

  منبع :مرتع،سال اول ،شماره اول ،بهار 1386

  نوشته شده در سه شنبه یکم آبان 1386ساعت 9:0 توسط بچه پارس|


  آخرين مطالب
  » اعترااف
  » ماه مبارک
  » اخرین امتحان دوره ارشد و خداحافظی
  » دوم خردادی شخصی
  » کاش می توانستی مرا ببینی
  » عروسی
  » هفته سوم اردیبهشت
  » درکه
  » چنین گفت زرتشت
  » تعطیلات نوروز 93
  Design By : Pars Skin